Skip to content

Wat kun je verwachten?

Een overlijden is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Dan helpt het als er iemand bij je komt die je steunt. Zonder haast of dwingende regels maar met oprechte aandacht, in alle rust en met oog voor details. Zo wil ik er voor je zijn. Het is voor mij een eer dat ik met je mee mag lopen op dit stukje van je levenspad. Hieronder lees je wat je kunt verwachten na het overlijden van je dierbare en wat ik daarin voor jou en de mensen om je heen kan betekenen.

Overlijden vaststellen

Wanneer iemand sterft is het noodzakelijk dat het overlijden vastgesteld wordt door een arts. In een thuissituatie bel je de eigen huisarts of, wanneer die niet bereikbaar is, de dienstdoende arts. Wanneer je dierbare in het ziekenhuis, verpleeghuis of op een andere locatie overlijdt dan mag je erop vertrouwen dat de medewerkers je ondersteunen en een arts bellen.

Neem de tijd

Het samenzijn vlak na het overlijden is een waardevol moment. Je mag de tijd nemen om dit bewust te beleven. Pas wanneer je er aan toe bent bel je mij. Ik zal naar je luisteren en een aantal vragen stellen. Samen bespreken we wat de volgende stap zal zijn en meestal kom ik dan gauw naar je toe.

We nemen de tijd om samen stil te staan bij wat er mogelijk is. Niet alles hoeft de eerste dag al besloten en geregeld te worden. Voor bepaalde keuzes is meer tijd nodig om tot een goed besluit te komen. Vaak zijn er meerdere mensen betrokken bij de vormgeving van het afscheid. Verlies is voor iedereen verschillend. Het is mooi wanneer men elkaar de ruimte gunt die nodig is en zonder oordeel naar elkaar luistert.

Laatste verzorging & opbaring

Het verzorgen van het lichaam van je dierbare is meestal het eerste wat gedaan kan worden. Dit mag je zelf doen en als je wilt, help ik je daarbij. Wil je niet actief meedoen maar er wel bij zijn, of wacht je liever in een andere ruimte? Dat mag natuurlijk ook, ik zal dan een collega vragen om mij te helpen.

Opbaring

In de tijd tussen het overlijden en de uitvaart zorgen we goed voor het lichaam van je dierbare. Meestal wordt gekozen voor een vorm van koeling, maar er zijn meer mogelijkheden. Samen maken we een verantwoorde keuze. Meestal kan de overledene thuis opgebaard worden maar het kan ook op een andere locatie. Bijvoorbeeld een kamer bij een afscheidscentrum of in een afscheidshuis.

Jullie afscheid

Ik streef ernaar om zoveel mogelijk op de achtergrond te blijven. Maar wanneer nodig ben ik er en achter de schermen regel ik alle praktische zaken zodat alles soepel verloopt en jij rust ervaart en ruimte krijgt voor je emoties.

Stap voor stap

Het overlijden wordt vastgesteld door een arts

Jullie bellen mij als jullie er zelf aan toe zijn

Ik luister naar jullie en stel vragen aan jullie

We spreken af waar en wanneer jullie mij willen ontmoeten

Begraven of cremeren

Soms heeft iemand ervoor gekozen om zijn of haar lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Maar vaker kiest men voor cremeren of begraven. Welke locatie, dag en tijd heeft je voorkeur? Ik neem contact op met de betreffende instanties en verzorg de reserveringen voor je.

Vormgeving van het afscheid

Er is veel mogelijk, samen zoeken we naar wat bij je dierbare past en wat troostend is voor jou. Welke rituelen of gebruiken vind je mooi? Welke afscheidslocatie spreekt je aan? Wil je rouwkaarten versturen of kies je voor een andere wijze van communicatie? Vragen, vragen en nog eens vragen. Ik zal je gids zijn in “uitvaartland” en je steunen bij het maken van keuzes. En welke keuze je maakt, er is geen goed of fout.

Ik respecteer jou en de keuzes die je maakt, blijf vooral dicht bij jezelf. Samen zorgen we ervoor dat het afscheid voor jou en allen die je lief zijn een warme overgang wordt van het leven met en zonder je dierbare. Een gedenkwaardig samenzijn, een bijzonder moment om voor altijd te koesteren.

Appointment Form