Skip to content

Over Comes Uitvaartzorg

Wie ben ik?

Mijn naam is Petra Eijer-Bakker.
Op een rustige, vriendelijke en zorgvuldige wijze help ik je bij het voorbereiden van de uitvaart, waarbij alle ruimte is voor eigen inbreng. Samen werken we aan het maken van levensherinneringen rond de dierbare die je aan de eeuwigheid hebt moeten afstaan.

In 2017 heb ik de opleiding tot uitvaartbegeleider gevolgd bij Meander. Na het behalen van mijn diploma ben ik gaan samenwerken met collega’s die dezelfde passie en liefde voor het vak met mij delen. Onder andere met José Hobert van Comes uitvaartzorg en Anne de Jong van Anne de Jong uitvaartzorg. Beide vrouwen hebben besloten om te gaan genieten van hun welverdiende vrije tijd en ik mag hun werk voortzetten. Ik ben hen dankbaar voor het vertrouwen en de fijne, inspirerende samenwerking in de afgelopen jaren.

Ik kin Frysk prate, lêze en skriuwe.
As Frysk dyn memmetaal is dan is it faeks it maklikste om dy yn it Frysk te uterjen. Wy kinne alles yn it Frysk beprate, ik bin der foar dy.

Petra Eijer-Bakker

Comes Uitvaartzorg in beeld

Play Video

Ontstaan Comes Uitvaartzorg

Comes uitvaartzorg is op 27 januari 1996 opgericht door Babs Mulder, sinds 1 januari 2018 inhoud gegeven door José Hobert en vanaf 1 april 2024 mag ik dit voortzetten.
 
Comes is Latijn voor Metgezel. Afgeleid van het werkwoord Comitor; begeleiden, terzijde staan.
De schelp in het logo van Comes staat symbool voor afscheid nemen. Een schelp is een kostbare herinnering aan een vroeger leven. Zo kan een goed afscheid een kostbare herinnering zijn aan degene die gestorven is. Maar een schelp is ook breekbaar en kwetsbaar. Ik besef hoe kwetsbaar de mens in rouw is. Daarom ga ik respectvol en zorgvuldig om met degenen die afscheid nemen.
 

Comes betekent

Metgezel

Maak ook kennis met

Wanneer ik je zelf niet de tijd en aandacht kan geven waar je recht op hebt, werk ik graag samen met Janka Terra.

naamloos-00394

Janka Terra

As t’je in dierbere misse moatte komt der in soad op je ôf.

Yn koarte tiid it ôfskied tariede, as je yn rouw binne en eins gjin beslútten nimme kinne, falt net mei.

Hjirby stean ik jo graach fansiden om, wêr nedich, te ûntsoargjen. Ik bied rêst om it fertriet te ûnderfinen. Tagelyk soarchje ik foar oersjoch. Wy nimme de tiid dy’t nedich is.

Myn namme is Janka Terra, earlik, tagonklik en mei in lústerjend ear foar eltsenien. Petra en ik kinne inoar al sûnt 2019. Wy binne ferskate minsken mar hawwe deselde leafdefolle wize fan begelieding.

Altyd mei it doel, om ta in ôfskied te kommen, wat treast bied foar de tiid dy’t dernei komt.

Appointment Form